Articles2020-02-20T14:14:16+00:00

Articles

Why are we in a team?

The first answer I most frequently heard in the business environment was that “we were appointed/promoted there”. The second most common was that “we are reporting to the same manager”. The third is “to deliver one or more targets”. Most teams spend their entire life cycle confined within these restraints. [...]

De ce suntem într-o echipă?

Primul răspuns pe care l-am auzit cel mai frecvent în mediul de business e că “am fost numiți/promovați acolo”. Al doilea cel mai răspândit e că “raportăm aceluiași manager”. Al treilea e “ca să livrăm unul sau mai multe targeturi”. Cele mai multe echipe își petrec întreg ciclul de viață [...]

The team of a CEO

The pandemic has changed many things, but not all of them. Some of the challenges related to leading organizations remained identical to the ones before the pandemic. Like the fact that “it is lonely at the top”. There are many reasons, here I will only expand upon one: the CEO’s [...]

Echipa unui CEO

Pandemia a schimbat multe lucruri, dar nu pe toate. Unele provocări în conducerea organizațiilor au rămas aceleași cu cele de dinaintea pandemiei. Cum ar fi dictonul că e multă singurătate la vârful unei ierarhii (“it is lonely at the top”). Motivele sunt mai multe, o să ating aici doar unul, [...]

Trust with care

Over 90% of what we learn about team performance comes from literature, research and case studies of American or English origin. This is a very good thing, but incomplete, when you consider local relevance. It’s not only about Romania, but also about more than half of this world, and all [...]

Încrederea că ne pasă

Peste 90% din ce învățăm despre performanța în echipe vine din literatura, cercetarea și cazuistica de origine americană sau engleză. Ăsta e un lucru foarte bun, dar incomplet pentru relevanța locală. Nu doar a României, ci a mai bine de jumătate de lume, care nu are o cultură a performanței [...]

Go to Top