About cosminalexandru.ro@gmail.com

This author has not yet filled in any details.
So far cosminalexandru.ro@gmail.com has created 12 blog entries.

The blind spot of team performance

How much of what teams set out to do is actually accomplished largely depends on the optimal balancing of their attention between the content of their tasks or interactions between members and the processes which govern these interactions. Content means "what" is discussed, decided or applied, and process refers to [...]

The blind spot of team performance2022-02-10T17:13:26+00:00

Partea nevăzută a performanței echipelor

Cât reușesc echipele din ceea ce-și propun depinde în mare măsură de balansarea optimă a atenției lor între conținutul sarcinilor sau interacțiunilor dintre membri și procesele care guvernează aceste interacțiuni. Conținutul înseamnă “ce” se discută, decide sau aplică, iar procesul înseamnă "cum" se face asta. Multe procese sunt neutre față [...]

Partea nevăzută a performanței echipelor2022-02-10T18:18:54+00:00

Why are we in a team?

The first answer I most frequently heard in the business environment was that “we were appointed/promoted there”. The second most common was that “we are reporting to the same manager”. The third is “to deliver one or more targets”. Most teams spend their entire life cycle confined within these restraints. [...]

Why are we in a team?2022-01-20T10:20:10+00:00

De ce suntem într-o echipă?

Primul răspuns pe care l-am auzit cel mai frecvent în mediul de business e că “am fost numiți/promovați acolo”. Al doilea cel mai răspândit e că “raportăm aceluiași manager”. Al treilea e “ca să livrăm unul sau mai multe targeturi”. Cele mai multe echipe își petrec întreg ciclul de viață [...]

De ce suntem într-o echipă?2022-01-20T10:19:42+00:00

The team of a CEO

The pandemic has changed many things, but not all of them. Some of the challenges related to leading organizations remained identical to the ones before the pandemic. Like the fact that “it is lonely at the top”. There are many reasons, here I will only expand upon one: the CEO’s [...]

The team of a CEO2021-06-09T16:52:33+00:00

Echipa unui CEO

Pandemia a schimbat multe lucruri, dar nu pe toate. Unele provocări în conducerea organizațiilor au rămas aceleași cu cele de dinaintea pandemiei. Cum ar fi dictonul că e multă singurătate la vârful unei ierarhii (“it is lonely at the top”). Motivele sunt mai multe, o să ating aici doar unul, [...]

Echipa unui CEO2021-06-09T16:52:06+00:00

Trust with care

Over 90% of what we learn about team performance comes from literature, research and case studies of American or English origin. This is a very good thing, but incomplete, when you consider local relevance. It’s not only about Romania, but also about more than half of this world, and all [...]

Trust with care2020-06-24T04:14:08+00:00

Încrederea că ne pasă

Peste 90% din ce învățăm despre performanța în echipe vine din literatura, cercetarea și cazuistica de origine americană sau engleză. Ăsta e un lucru foarte bun, dar incomplet pentru relevanța locală. Nu doar a României, ci a mai bine de jumătate de lume, care nu are o cultură a performanței [...]

Încrederea că ne pasă2020-06-24T04:09:02+00:00

Responsibility made clearer

All the leaders I have been working with so far wanted their teams’ members to be more responsible. Not because they had irresponsible colleagues, but because this seemed to be the straightest path to performance. For many, responsibility has this aura of universal solution to all problems, a sort of [...]

Responsibility made clearer2020-05-21T17:05:03+00:00

Ca să fie mai clar cum e cu responsabilitatea

Toți liderii cu care am lucrat până acum și-au dorit ca membrii echipelor lor să dea dovadă de mai multă responsabilitate. Nu pentru că aveau colegi iresponsabili, ci pentru că asta părea calea cea mai dreaptă către performanță. Pentru mulți responsabilitatea are aura soluției la toate problemele, un fel de [...]

Ca să fie mai clar cum e cu responsabilitatea2020-05-21T17:02:29+00:00
Go to Top