The blind spot of team performance

How much of what teams set out to do is actually accomplished largely depends on the optimal balancing of their attention between the content of their tasks or interactions between members and the processes which govern these interactions. Content means "what" is discussed, decided or applied, and process refers to [...]

The blind spot of team performance2022-02-10T17:13:26+00:00

Partea nevăzută a performanței echipelor

Cât reușesc echipele din ceea ce-și propun depinde în mare măsură de balansarea optimă a atenției lor între conținutul sarcinilor sau interacțiunilor dintre membri și procesele care guvernează aceste interacțiuni. Conținutul înseamnă “ce” se discută, decide sau aplică, iar procesul înseamnă "cum" se face asta. Multe procese sunt neutre față [...]

Partea nevăzută a performanței echipelor2022-02-10T18:18:54+00:00

Why are we in a team?

The first answer I most frequently heard in the business environment was that “we were appointed/promoted there”. The second most common was that “we are reporting to the same manager”. The third is “to deliver one or more targets”. Most teams spend their entire life cycle confined within these restraints. [...]

Why are we in a team?2022-01-20T10:20:10+00:00

De ce suntem într-o echipă?

Primul răspuns pe care l-am auzit cel mai frecvent în mediul de business e că “am fost numiți/promovați acolo”. Al doilea cel mai răspândit e că “raportăm aceluiași manager”. Al treilea e “ca să livrăm unul sau mai multe targeturi”. Cele mai multe echipe își petrec întreg ciclul de viață [...]

De ce suntem într-o echipă?2022-01-20T10:19:42+00:00

Trust with care

Over 90% of what we learn about team performance comes from literature, research and case studies of American or English origin. This is a very good thing, but incomplete, when you consider local relevance. It’s not only about Romania, but also about more than half of this world, and all [...]

Trust with care2020-06-24T04:14:08+00:00

Încrederea că ne pasă

Peste 90% din ce învățăm despre performanța în echipe vine din literatura, cercetarea și cazuistica de origine americană sau engleză. Ăsta e un lucru foarte bun, dar incomplet pentru relevanța locală. Nu doar a României, ci a mai bine de jumătate de lume, care nu are o cultură a performanței [...]

Încrederea că ne pasă2020-06-24T04:09:02+00:00

Ca să fie mai clar cum e cu responsabilitatea

Toți liderii cu care am lucrat până acum și-au dorit ca membrii echipelor lor să dea dovadă de mai multă responsabilitate. Nu pentru că aveau colegi iresponsabili, ci pentru că asta părea calea cea mai dreaptă către performanță. Pentru mulți responsabilitatea are aura soluției la toate problemele, un fel de [...]

Ca să fie mai clar cum e cu responsabilitatea2020-05-21T17:02:29+00:00

Leadership in the new reality

The assumption I'm starting with is that the new hybrid reality (online-offline, home-office) will generate a different way of working and performing in teams, especially in leadership teams. I think it’s still early for defining a new model, but the first signs are here.    Clarity of the goal Back in [...]

Leadership in the new reality2020-05-14T06:36:15+00:00

Leadership în noua realitate

Premisa de la care plec e că noua realitate de muncă hibridă (online-offline, acasă-birou) va genera un fel diferit de a lucra și performa în echipe, mai ales în cele de leadership. Cred că e încă devreme pentru definirea unui nou model, dar primele semne sunt aici.  Claritatea scopului Când eram [...]

Leadership în noua realitate2020-05-14T06:11:02+00:00
Go to Top